Certyfikaty Energetyczne

Certyfikaty Energetyczne

Współpracujemy ze specjalistami zajmującymi się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz doradztamy w zakresie oszczędnego gospodarowania energią w budynkach: istniejących, nowych, modernizowanych.

Informujemy, iż obowiązek sporządzania świadectw dotyczy budynków nowo wyboduowanych oraz sprzedawanych po dacie wejścia w życie nowalizacji Prawa budowlanego wprowadzającej ten obowiązek.

Sporządzanie audytów energetycznych dla budynków istniejących jest natomiast istotne dla określenia zakresu i kosztów ich temomodernizacji, w celu ograniczenia strat ciepła.