Dofinansowanie z Funduszy UE


Dofinansowanie z Funduszy UE

Praktycznie każda istotna inwestycja publiczna, jak i również ostatnimi czasy prywatna, jest finansowana przy udziale środków pochodzących z funduszy UE. Szeroki wachlarz możliwości pozyskania dofinansowania, zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw (regionalne programy operacyjne), umożliwi Państwu bezzwrotne finansowanie swojej inwestycji, także z kliku źródeł równolegle, w ramach cross-financingu. O dotacje w ramach poszczególnych programów ubiegać mogą się zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich beneficjentów, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Zakres oferty naszej firmy?

    doradztwo w wyborze konkursu, w którym możliwe będzie uzyskanie dofinansowania,

    doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji, analiza inwestycji pod względem finansowym oraz formalno - prawnym,

    doradztwo i przygotowanie dokumentów składanych w konkursie (wniosek, biznes plan, studium wykonalności, itd.),

    doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w konkursie (składanie uzupełnień),

    doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych.

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług konsultacyjnych i szkoleniowych w zakresie zamówień publicznych, oferowanych dla administracji rządowej i samorządowej oraz dla Wykonawców z całej Polski przez Stowarzyszenie Ekologiczne ?NASZE ZDROWIE? w Częstochowie (1995-1997), a potem przez Ośrodek Usługowo-Szkoleniowy ?EKO-KONSULT? w Częstochowie (1998-2007).

Osobiście byliśmy czynnymi arbitrami z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Po zakończeniu kadencji arbitrów z powodzeniem w formie umów zlecenia udzielaliśmy konsultacji zarówno Zamawiającym jak i protestującym Wykonawcom, uczestnikom naszych wcześniejszych szkoleń.

Przeprowadziliśmy w 2007 r. postępowanie na zasadach koncesji z Prawa zamówień publicznych na termomodernizację obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego dla Gminy Miejskiej Wieliczka k/Krakowa. Obiekt został zmodernizowany i oddany do użytku, a sfinansowany z udziałem granitu
z Banku Światowego oraz z oszczędności w zużyciu energii nieodnawialnej.

Doradzaliśmy w postępowaniu koncesyjnym dla Gminy Miejskiej Gostynin na zaprojektowanie i wybudowanie parku rekreacyjnego, pn: ?Termy Gostyninskie?, na postawie przepisów nowej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.