Obsługa prawna przedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorców

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiebiorców w każdym prawnym aspekcie prowadzenia przez przedsiebiorcę jego działalności, na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej:

1) rozpoczęcie działalności gospodarczej (m.in. pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności, rejestracja we właściwych rejestrach przedsiebiorców oraz organach, uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, koncesji oraz wszeliego rodzaju wymaganych zgód, zawiadomienie właściwych organów oraz przygotowanie umów spółek prawa handlowego) 

2) przygotowanie wszekich wewnętrznych aktów (regulaminy, procedury, uchwały, protokoły z posiedzeń organów spółek) i bieżące prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej przedsiębiorcy,

3) przygotowanie i negocjowanie umów handlowych,

4) przygotowanie wzorcowych dokumentów jak m.in. oferty, umowy, ogólne warunki umów,

5) reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, kontroli, w tym w tou postepowań przed organami skarbowymi oraz organami kontroli skarbowej,

6) prowadzenie rozmów z wierzycielami i przygotowywanie ugód lub oświadczeń jednostronnych,

7) prowadzenie rozmów  z dłużnikami, pomoc w działaniach windykacyjnych oraz postępowaniach egzekucyjnych,

8) przygotowanie i sprawdzenie inwestycji pod wzgledami formalno - prawnymi,

9) reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,

10) przekształcenia, połączenia, podziały spółek prawa handlowego,

11) prowadzenie postępowań likwidacyjnych oraz reprezetacja w postępownach o ogłoszenie upadłości, upadłosciowych oraz naprawczych.

Oferujemy obsługę prawną w indywidualnych sprawach, jak i bieżącą, stałą obsługę przedsiębiorcy.

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, zapewnamy również obsługę w siedzibie przedsiębiorcy.

 

Koszty świadczonej pomocy prawnej ustalane są indywidualnie na pierwszym bezpłatnym spotkaniu.

Zapraszamy do ustalenia terminu spotkania !