Mediacje i spory sądowe

Z naszej praktyki większość spornych spraw potrafimy zakończyć w drodze postępowań mediacyjnych lub negocjacji. Prowadzimy mediacje w sprawach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Jesteśmy stałymi mediatorami oraz uczestnikami procesów negocjacyjnych.

Spory sądowe prowadzimy na każdym etapie, w sprawach gospodarczych, jak również w zakresie postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą.