Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani partnerskim zrealizowaniem inwestycji publicznej, możecie Państwo skorzystać z instytucji partnerstwa publiczno – prywatnego. Partnerstwo publicznych i prywatnych podmiotów przejawia się zarówno w samym udziale w realizacji inwestycji publicznej, jak i w podziale ryzyk z nią związanych. Określenie możliwości skorzystania z procedury PPP występuje obecnie w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 ).

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Współpracujemy zarówno z Partnerami Publicznymi jak i Partnerami Prywatnymi.

Współpraca z Partnerem Publicznym obejmuje w szczególności:

 • przygotowanie dokumentacji postępowania,
 • doradztwo w przeprowadzaniu poszczególnych czynności w postępowaniu,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia negocjacji i spotkań z Zainteresowanymi Podmiotami,
 • doradztwo w zakresie modyfikacji opisu potrzeb i wymagań Partnera Publicznego,
 • doradztwo w zakresie przygotowania, zawarcia oraz realizacji umowy o ppp,
 • doradztwo w udzieleniu zamówień dodatkowych,
 • doradztwo oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i w postępowaniu sądowym.

Współpraca z Partnerem Prywatnym obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w wyborze formy udziału w postępowaniu, indywidualnie lub wspólnie z innym podmiotem,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy wykonania umowy o ppp: wykonawstwo lub podwykonawstwo,
 • doradztwo i przygotowanie dokumentów składanych w postępowaniu (zapytania, wniosek, oferta),
 • doradztwo w podejmowaniu poszczególnych czynności w postępowaniu (składanie wniosków, zapytań),
 • doradztwo w zakresie udziału w negocjacjach prowadzonych z Partnerem Publicznym, doradztwo i przygotowanie środków odwoławczych (skarga do sądu administracyjnego).