Szkolenia

Organizujemy szkolenia na indywidualne Państwa zamówienie, w tym w Państwa siedzibie, przy ilości osób powyżej 10, ceny pozostają do indywidualnej negocjacji.

Zakres tematyki szkoleń obejmuje w szczególności:

Zamówienia publiczne
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
Koncesja na Roboty Budowlane lub Usługi
Tematyka związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa
Prawo pracy

Przeprowadzone szkolenia:

  • Przedsiębiorcy — szkolenia cykliczne pracowników z zakresu: zmian prawa pracy, umów o roboty budowlane, ochrony danych osobowych w latach 2008 – 2018,
  • Starostwo Powiatowe w Limanowej — Prawo zamówień publicznych – 27 grudnia 2011 r.,
  • Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie — „Partnerstwo Publiczno-Prywatne” Górski Raj 23-24.06.2013,
  • Fundacja Fundusz Współpracy — „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” —  Nowy Targ 23.03.2014 r., Modlnica Kraków 31.03.2014 r., Nowy Sącz 07.04.2014 r., Kraków 14.04.2014 r.,
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – projekt pn. „Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki — WIKING” — Szkolenia nt. umowy cywilnoprawne a umowa o pracę oraz nt. stażu i praktyk w 2013 r.
  • RZGW Gliwice, Centrum Onkologii Gliwice — „Zamówienia publiczne po nowelizacji obowiązującej od dnia 28.07.2016 r.”, 12.10.2016 r.
  • Instytut Turystyki sp. z o.o. – projekt pn. „Pracownik administracyjno–biurowy”, szkolenie z zakresu prawa pracy, 07.11.2018 r. – 23.11.2018 r., Nowy Sącz
  • Instytut Turystyki sp. z o.o. – projekt pn. „Pracownik administracyjno–biurowy”, szkolenie z zakresu prawa pracy, 11.2018 r., Sucha Beskidzka