SZKOLENIE NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – STAROSTWO POWIATOWE W CZĘSTOCHOWIE

Sala wykładowa na sali sesyjnej Rady Powiatu w Częstochowie w dniu szkolenia z Nowego Prawa Zamówień Publicznych – 19.11.2019 dla 62 samorządowców z Regionu Częstochowskiego
Częstochowa, Aleje NMP w dniu szkolenia z Nowego Prawa Zamówień Publicznych – 19.11.2019