Start

Oferta

Zapraszamy do ustalenia terminu spotkania!

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, zapewniamy również obsługę w siedzibie przedsiębiorcy.

Koszty świadczonej pomocy prawnej ustalane są indywidualnie na pierwszym bezpłatnym spotkaniu.

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO

Informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Prawna Consensus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Obozowa 45c/6, 30-383 Kraków oraz Agnieszka Mirska zam. Ul.Gołaśka 25/16, 30 -619 Kraków  zwani dalej Administratorami.
  • Administratorzy prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług doradztwa prawnego.
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Posiada Pani/Pan prawo  w dowolnym momencie do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytego wykonania zobowiązania z zawatych umów. W celu realizacji  w/w uslug Administrator współpracuje na podstawie umów powierzenia, z innymi podmiotami, którym dane osobowe mogą być  udostępniane.

O nas

Od ponad 15 lat świadczymy usługi konsultacyjne i szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji, oferowanych dla administracji rządowej i samorządowej oraz dla Wykonawców z całej Polski.

Nasz zespół tworzą:

Agnieszka Mirska

Radca prawny wpisany na listę OIRP w Krakowie w 2011r.; arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007; doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim pn. „Prawo Unii Europejskiej”; świadczy od ponad 15 lat usługi doradztwa prawnego w bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz instytucji publicznych; autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane oraz partnerstwa publiczno – prywatnego; mediator z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych oraz prawa pracy.

Krzysztof Mirski

Prawnik. Specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane; arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od początków do końca istnienia arbitrażu (1995 – 2007); wieloletni pracownik instytucji samorządowych; prowadzi od wielu lat stałą obsługę procedur udzielania zamówień publicznych oraz dotyczących koncesji na roboty budowlane dla jednostek samorządowych; autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane.

— oraz współpracujący z nami specjaliści będący radcami prawnymi oraz specjalistami w zakresie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane, PPP.

Pracownicy kancelarii są autorami serii artykułów w miesięczniku „Doradca. Zamówienia Publiczne” z zakresu zamówień publicznych, a także praw autorskich.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Agnieszka Mirska

ul. Obozowa 45c/6
30 – 383 Kraków

adres spotkań:

ul. Dąbrowskiego 20/2
tel. +48 502 519 529
tel. +48 504 234 362

email:

kancelaria@inwestycje-publiczne.com.pl