Nowe prawo zamówień publicznych – DzU. z 24 października 2019r. poz. 2019 MIEJSCE i TERMIN: 28.02.2020r. od 9.00 – 15.00. Miejsce szkolenia: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/Łódź, ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź

Miejsce szkolenia Polskie Towarzystwo Ekonomiczne o/ Łódź, ul. Wólczańska 51 w Łodzi
Sala wykładowa w PTE Łodzi