„Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

Informujemy o możliwym dofinansowaniu 90 % usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych do końca czerwca tego roku w ramach projektu pt. „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

(POWR.02.02.00-00-ZP07/20)

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy

do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

https://www.oditk.eu/projekty/pzp/nowe-prawo-zamowien-publicznych-nowa-szansa-dla-msp-pzp-woj-malopolskie-podkarpackie-swietokrzyskie