Oferta

Zapraszamy do współpracy:

Wybór sposobu finansowania i realizacji inwestycji publicznej jest bardzo istotny i powinien zostać

dostosowany do jej charakteru.

Pomagamy zatem Państwu poczynając od analizy samej inwestycji, przechodząc następnie do analizy Państwa możliwości i sposobu finansowania oraz celów, jakie ma dana inwestycja realizować, dochodząc ostatecznie do wyboru najlepszego dla Państwa sposobu realizacji inwestycji.Inwestycje publiczne mogą być realizowane obecnie przy wykorzystaniu następujących procedur:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

koncesji na roboty budowlane lub usługi,

partnerstwa publiczno - prywatnego, oraz również

poprzez pozyskanie dofinansowania z funduszy UE.

Oferujemy Państwu pomoc w prowadzeniu, jak i udziale w każdej z powyższych procedur, po stronie odpowiednio zamawiających, jak i wykonawców, koncesjonariuszy, jak i koncesjodawców, partnerów publicznych jak i prywatnych.

W zakresie natomiast pozyskania dofinansowania ze środków unijnych możemy Państwu pomóc 

w ubieganiu się o ww. środki, z poszczególnych funduszy unijnych.

Oferujemy również kompleksową obsługę w zakresie formalno-prawnym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z branży budowalnej.

Zapraszamy zatem Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i skorzystania z naszych usług, a my z naszej strony zapewniamy Państwu wysoką jakość świadczonych usług, gwarantującą osiągnięcie nawet najbardziej dalekosiężnych i złożonych celów.

RAZEM MOŻEMY OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ!

 

ZAINWESTUJ W ARMATURĘ !

Nasza kancelaria reprezentuje akcjonariuszy spółki będacej czołowm krajowym producentem armatury zainteresowanych zbyciem posiadanych akcji. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt.